سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

آسیابهای ابهر

    نظر

در تاریخ ، ابهر را شهر اسیابهای آبی و خانه های سفید هم نامیده اند تعداد این آسیابها لا تعدد و لا تحصی بوده بیشتر سیاحان و جهان گردان اروپایی این آسیابها را که امروزه با خاک یکسان شده و به کلی محو شده اند مشاهده و توصیف کرده اند


با راهنمایی معمرین به اسامی تعدادی از مالکین اسیابها و محلشان دست یافته که تعدای از انها را معرفی می کنیم:

1- آسیاب دو سنگه حاج علیخان اعلایی از مالکین ابهر و زمانی در دوران قاجاریه لقب امین الرعیا داشته. در محل خیابان ولیعصر کنونی جنب مسجد نعلبندان قرار داشت.

2-آسیاب دیگری متعلق به مالک فوق در انتهای کوچه یخچال

3-آسیاب کلانتر در قسمت شمال بقعه شاهزاده زیدالکبیر که گویا مرحوم سید ابوطالب کلانتری هم مالک قسمتی از ان بوده است

4-آسیاب مصطفی قلی بیک پیرامون ورزشگاه امجدیه کنونی غرب ابهر

5-آسیاب میرزا نورالدین از نوادگان میرزا عرب جد خلفی های ابهر در غرب خیابان طالقانی مجاورت باغ میرزا مرتضی معروف به حکم اباد

6-آسیاب سوقلا یا ثلقی که در نوشته های قدیم به دو صورت مشاهده شده در شمال ابهر

7-آسیاب جفتی یا قوشادگرمان واقع در قلعه تپه ابهر به ملکیت حاج محمد خان که زمانی لقب وکیل الرعیا را داشته

8-آسیاب جفتی در شمال ابهر واقع در مزرعه بنارود ،که از شهر کمی فاصله داشته و به آسیابهای امامقلی بیک معروف بوده است

...

از کتاب "تاریخ ابهر" نوشته : اقاجان فخیمی