سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

از خلیج همیشه فارس تا ابهر

    نظر

این روز ها همه جا صحبت از خلیج همیشه فارس و پیشینه تاریخی این ابی نیلگون است حرف از توطئه ها و کارشکنی ها در باره نام این خایج پارسی است اینکه چگونه دشمنان  این سرزمین سبز و پهناور دست به توطئه ای جدید زدند تا نام زیبای این خایج همیشه فارس را تحریف کنند و تاریخ را منکر شوند

تمام ایرانی ها ی داخل و خارج کشور یک صدا فریاد اتحاد سر دادند و سرود خایج همیشه فارس را خواندند  حتی روشن فکران و ازادگان جهان این حقیقت را تایید کردند و ایران باز از یک توطئه و کارشکنی پیروز و سر بلند بیرون امد اما این  راه همچنان ادامه دارد و ایرانی همیشه از فرهنگ و تاریخ خود دفاع می کند

 اینها در حالی اتفاق افتاد که در کشور خودمان مشکلات مشابه ای هست که ای کاش این حقیقت طلبی و یکدلی در تمام زندگی و روابط ما موج می زد  نمونه اش تحریف نام دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر است که از طرف شهر همسایه بعضی زمان ها یا مثل  بعضی کشور های عربی که خلیج همیشه فارس را با بی شرمی خلیج عربی می خوانند دانشگاه ازاد اسلامی واحد …. خوانده می شود و تابلو های این دانشگاه را پاک می کنند یا می برند و  یا مثل  بعضی دیگر از کشور های عربی که خلیج همیشه فارس را فقط خلیج می گویند این همسایه هم این دانشگاه را فقط دانشگاه ازاد اسلامی می گویند و در تابلو ها ی جاده و خیابان و … به این نام مختصر کفایت می کنند

این حادثه از لحاظ اهمیت ملی و تاریخی درست است که با خلیج همیشه فارس قابل مقایسه نیست اما در جای خود قابل تامل است!