سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

عنوان مناسب نیافتم

در هیاهوی نزدیکی به سال جدید و تب و تاب خانه تکانی و خرید نوروز وقتی از معابر شهر عبور میکنیم چند سالی هست که یک صدای آشنا را می شود از هر کجا شنید

جیک جیک جوجه رنگی های کوچک و بیگناهی که مثل یه جعبه مداد رنگی خوش رنگ در کوچه و بازار دیده میشوند و در جعبه های مقوای فشرده در هم منتظر سرنوشت خود هستن

کودکی با چشمانی که از شادی برق میزند با هیجان به سمت خانه میدود ودر دستش پلاستیک کوچکی دارد که جوجه ها ی کوچک در کنار هم یا بهتر بگویم مچاله در هم همراه با حرکت کودک تاب میخورند

مادری که برای خوشحالی کودکش ، جوجه رنگی کوچکی را خریده است و برای راحتی حرکت خود این موجودات کوچک را در کیف خریدش قرار میدهد ادامه مطلب...