سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دریافت کانال دیجیتال در ابهر

از چند روز گذشته کانال های دیجیتال در شهرستان ابهر قابل دریافت است

تعداد کانال های رادیوئی و تلویزیونی دریافتی توسط گیرنده های دیجیتال در هر شهر به تعداد کانال هایی که از طریق فرستنده ارسال می شود ، بستگی دارد.

که در ابهر 18 کانال تلوزیونی و 11 کانال رادیویی قابل دریافت میباشد

کانال های تلوزیونی شامل :کانال 1 و 2 و3 و4 و تهران و خبر و جام جم 1 وکانال های
مستند، نمایش، آی فیلم، ، Press TV، شبکه استانی اشراق (زنجان)، شما، بازار، ورزش و پویانمایی و اموزش و قران میباشد

کانال های رادیویی شامل رادیو ایران و رادیو جوان و رادیو پیام و رادیو آوا و رادیو فرهنگ و ... میباشد