سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

ابیاتی در وصف ابهر

    نظر

اشعار خاقانی شروانی در مدح ابهر

خاک ابهر نور پاک ابهر است                   یاد لااقسم بخاک ابهر است

هفت اندام زمین زنده بماند                        کابهرش حبل الورید ابهر است

خواستم گفتن سقی الله ابهرا                       نیست حاجت کاب ابهر کوثر است

تا کنون از قدس خاک اولیاء                     گفتم ابهر بین که شام اصغر است

 

 ابیاتی از شعر"خوشا ابهر" ازآقای مقدم در وصف ابهر

خوشا ابهر خوشا سامان ابهر              خوشا مردمان با ایمان ابهر

 خوشا ابهر خوشا فصل بهارش           خوشا شبهای تابستان ابهر

خوشا بر نعمت فصل خزانش              خوشا سرما و یخبندان ابهرادامه مطلب...