سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

صنعت و معدن در شهرستان ابهر

    نظر

صنعت                                                                                                                          

  شهرستان ابهر دارای چهار شهرک صنعتی ابهر – سلطانیه – هیدج وصائین قلعه می باشد بر اساس آمار اداره کل صنایع استان تعداد کارگاه های بزرگ صنعتی فعال شهرستان ابهر برابر 123 واحد با اشتغال 8287 نفر نیروی انسانی بوده است در این شهرستان عمده سرمایه گذاری در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی 20 فقره منسوجات 36 فقره – دباغیکیف وکفش یک فقره، چوب و محصولات چوبی 3 فقره محصولات لاستیک و پلاستیک 11 مورد محصولات کانی غیر فلزی 16 مورد وسیله نقلیه موتوری 2 مورد – ساخت کاغذ ومصنوعات کاغذی 8 مورد بوده که در این شهرستان سرمایه گذاری در صنعت نساجی اعم از واحدهای در حال بهره برداری و طرح های نیمه تمام نسبت به سایر صنایع و مناطق استان چشمگیر می باشد مطبویت خاصی داشته است این شهرستان دارای امکانات نسبی از نظر زیر بناهای صنعتی می باشد که اگر این زیربنا ها از نظر کمی و کیفی توسعه یابد می تواند در استمرار واستقرار و توسعه صنایع دیگر نقش خوبی داشته باشد شهرستان ابهر به لحاظ شاخص اشتغال زائی و تعداد واحد صنفی موجود دومین شهرستان استان محسوب می گردد.

 در سالهای اخیر بلحاظ انتقال قسمتی ازخط تولید ریخته گری و تغییر محصولات تولید شرکت پلاستیک به تولیدی قطعات پلاستیکی و همچنین اقداماتی که درخصوص انتقال قسمتی از شرکت سایپا دیزل به شهرستان ابهر صورت گرفته می تواند نسبت به سایر صنایع چشمگیر تر باشد.

بطور کلی توسعه صنعتی دراین شهرستان در وضعیت کنونی و آینده، در اثر مرکزیت و وجود امکانات زیربنایی و رفاهی وراه های ارتباطی مناسب می بوده و توسعه یافتگی صنعتی را در آینده این شهرستان توجیه می نماید

  در صنایع غذایی بالاترین ضریب تمرکز به میزان 2 مربوط به شهرستان ابهر می باشد در شهرستان ابهر صنایع غذایی کانی غیر فلزی و فلزی با فاصله نزدیک نسبت به یکدیگر رشته های تولیدی غالب محسوب می شوند 42 درصد از ظرفیت فنی اشتغال زایی صنایع روستایی در حال احداث در شهرستان ابهر تمرکز دارد و بالاترین ضریب تمرکز مکانی ظرفیت های اشتغال زایی به میزان 5/2 مربوط به شهرستان ابهر است در صنایع روستایی سهم شهرستان ابهر در مقایسه با استان درصدور جواز تاسیس 8/36 درصد نیروی شاغل 7/52 درصد و میزان سرمایه گذاری 5/55 درصد می باشد.

قابلیت ها و امکانات بخش صنعت  

 • قرار گرفتن شهرستان در مسیر جاده ترانزیت – آزاد راه – راه آهن و
 • همجواری با استان های مهم صنعتی کشور بخصوص استان قزوین و تهران.
 • وجود واحدهای صنعتی قوی در زمینه نساجی و قطعات خودرو و صنایع کانی غیر فلزی
 • دسترسی به شبکه قوی انتقال برق، گاز، نفت
 • برخورداری از پتانسیل های آبی و ظرفیت مناسب معدن
 •  زمینه بسیار مناسب ایجاد صنایع گوناگون تبدیلی زراعی، باغی و دامی 

بخش معدن   

از مجموع 34 معدن فعال و غیر فعال شهرستان ابهر سهم معادن فعال 46/70 درصد می باشد اندیس های معدنی فعال شهرستان عبارتند از کانساره های غیر فلزی، معادل سیلس، نقش معدن و خاک های صنعتی سه معدن، کانساره های فلزی، شامل آهن دو معدن – 6 مورد معادن سنگ های تزئینی، لاشه آهکی، تراورن، 5 مورد معدن گرانیت و یک مورد معدن مرمریت معادن سیلس با 30 درصد بیشترین و معدن مرمریت بالا درصد کمترین سهم از معادن فعال شهرستان را به خود اختصاص داده اند. میزان ذخایر مدنی شهرستان 36729 هزار تن برآورده گردیده که سهم معادن فعال 26908 هزار تن معادل 3/73 درصد و سهم معادن غیر فعال با 9821 هزار تن معادل 7/26 درصد بوده است.

 تعداد شاغلان در معادن فعال شهرستان ابهر جمعاً 78 نفر بوده که سهم معادن سیلس با 8/30 درصد بیشترین معادن آهن با 4/6 درصد کمترین درصد سهم را به خود اختصاص داده است.

 سهم شهرستان از معادن فعال استان معادل 4/36 درصد و از معادن غیر فعال 8/20 درصد بوده است میزان ذخایر معادن فعال و غیر فعال شهرستان ابهر در مقایسه با کل استان به ترتیب 1/18 درصد و 8/3 درصد بوده است میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بهره برداری از معادن شهرستان معادل 400000 ریال بوده که در مقایسه با استان 3/33 درصد به این شهرستان اختصاص داشته است.

 مهمترین قابلیت ها و مزیتهای بخش معدن   

 •  وجود ذخایر قابل توجهی از گرانیت، گچ، سیلس، کائولن، خاک های صنعتی در شهر استان که زمینه ساز ایجاد صنایع معدنی و صنایع وابسته به مواد اولیه معدنی است.
 • وجود پتانسیل های مواد معدنی فلزی برای سرمایه گذاری در بخش اکتشاف
 • وجود شهرک صنعتی
 • استقرار شبکه های زیر بنایی از قبیل راه، راه آهن، برق و گاز
 • قرار گرفتن شهرهای عمده شهرستان در مسیر ترانزیت تهران – تبریز و اروپا
 • وجود نیروی انسانی کارآمد ومراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای

      پتانسیل های معدنی                                                                                                                             

شمه ایی کلی از پتانسیلهای معدنی شهرستان ابهـر
مرغوبیت نسبی در مواد معدنی موجود در شهرستان ابهر وتنوع آن ,وضعیت مناسبی را برای ایجاد صنایع معدنی تزئینی وصنایع جنبی مورد نیاز بوجود آورده است بویژه وجود معادن فعال گرانیت  سیلیس کائولن وخاک صنعتی در این شهرستان وظرفیت کافی برای تولیدات این مواد واولویتهای نزدیکی محل معادن به بازار مصرف و وجود راههای مناسب ارتباطی به استانهای مجاور حائز اهمیت است.
از دیگر جهات وجود صنایع معدنی متناسب با مواد معدنی ,فراهم شدن کلیه امکانات لازم برای فعالیت بخش خصوصی از طریق رفع موانع قانونی ,حمایت دولت از تعاونی های معدنی وعدم وابستگی فعالیتهای معدنی به تکنولوژی خارجی شرایط را برای سرمایه گذاران در این بخش فراهم نموده است .
از طرف دیگر تنگناها ومحدودیتهایی چون کوتاه بودن زمان بهره برداری از معادن ,انگیزه سرمایه گذاری طولانی مدت را برای فعالان بخش خصوصی از بین می برد.رکود نسبی فعالیت برخی از معادن بعلت فقدان بازار مصرف ,یا نداشتن حرفه اقتصادی ,کمبود ماشین آلات مناسب ونو و تکنولوژی پیشرفته در فعالیتهای اکتشافی وعدم بهره مندی از نیروهای متخصص بعلت دشواری کار توسعه وایمنی کافی برای فعالان در این بخش را کاهش داده است .
عدم وجود شرکتهای صنعتی مناسب برای صنایع معدنی برای جلوگیری از آلودگی حاصل از کار , تعداد مراکز تصمیم گیری وروشن نبودن مقررات ادارات مرتبط ,سرمایه بر بودن وریسک پذیر بودن فعالیتهای معدنی ,فقدان مراکز آزمایشگاهی وتحقیقات کاربردی ,فقدان شرکتهای مشاوره ای وخدماتی ,کمبود سرمایه گذاری زیربنایی , از قبیل راه برق ,مخابرات ومطالعات واکتشافات ,فقدان تشکل در بین معدن کاران

ومتناسب نبودن رشد قیمت ماده معدنی در مقایسه با رشد قیمت تمام شده از عمده تنگناها ومحدودیتهای بخش صنایع معدنی در شهرستان ابهر می باشد.