سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

عقاید و باور های مردم شهر ابهر در گذشته

مردم ابهر در گذشته مانند سایر نقاط ایران  اعتقادات خاصی داشتند ؛ ما در این قسمت به برخی از این اعتقادات می پردازیم.

بعقیده قدما خال پشت بدن علامت دولت ، خال صورت نشانه سعادت و خوشبختى صاحب خال ، خال بازو براى رفتن به زیارت امام هشتم خال کتف راست نشانه زیارت کربلا و خال پیشانى نشانه بزرگوارى بود.

 در صورت عطسه کردن شخصى که تصمیم  رفتن به جا ئى را داشت منصرف مى شد و مد تى صبر مى کرد و صلوات فرستاد و بعد به راه مى افتاد و یا اصلااز رفتن منصرف مى گرد ید.

اگر در روى استکان چا ئى ، تفاله چاى د یده شود مى گویند مهمان خواهد آمد.

مى گفتند پسر یا دختر اگر ته د یگ را در مجلسى با قاشق بکند و بخورد در عروسیش برف یا باران خواهد بارید.

اگر حرف کسى در میان باشد و او از راه برسد مى گفتند حلال زاده است .

اگر موقع صرف غذا کسى سرزده از راه برسد  می گفتند مادرزنت دوستت دارد.

ادامه مطلب...