سفارش تبلیغ
صبا
برادرانِ راستین به دست آر و بر شمارشان بیفزای که به هنگام آسایش، ساز و برگ اند و به هنگام سختی، سپر . [امام علی علیه السلام]

نتیجه انتخابات? شورای اسلامی شهرهای ابهر،سلطانیه،صائین قلعه،هیدج

ارسال‌کننده : س. آهنگری در : 92/4/6 11:7 عصر

بدین وسیله به اط?ع کلیه اهالی محترم شهرستان ابهر میرساند،با توجه? به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اس?می شهر در روز جمعه مورخ 42/30/2931 ،نتایج شمارش آراء?

?نامزدهای انتخابات شورای اس?می شهرهای ابهر ، سلطانیه ، صائین قلعه و هیدج  به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:?


نتایج شمارش آراء? نامزدهای انتخابات شورای اس?می شهر ابهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:?


?1_ خانم مریم گنجی نام پدر محمدعلی دارای 7022رای?

?2_ آقای عبداله عبدی پور نام پدر خیراله دارای 6334رای?

?3_ آقای صادق فتحی نام پدر عبداله دارای 6222رای?

?4_ آقای حسن کرمی نام پدر غ?م حسین دارای 6142رای?

?5_ آقای محمدرضا فخیمی نام پدر عباس دارای 5918رای?

?6_ خانم سمیرا دودانگه نام پدر اماموردی دارای 5684رای?

ادامه مطلب...
کلمات کلیدی :