سفارش تبلیغ
صبا
خدا ایمان را واجب کرد براى پاکى از شرک ورزیدن ، و نماز را براى پرهیز از خود بزرگ دیدن ، و زکات را تا موجب رسیدن روزى شود ، و روزه را تا اخلاص آفریدگان آزموده گردد ، و حج را براى نزدیک شدن دینداران ، و جهاد را براى ارجمندى اسلام و مسلمانان ، و امر به معروف را براى اصلاح کار همگان ، و نهى از منکر را براى بازداشتن بیخردان ، و پیوند با خویشاوندان را به خاطر رشد و فراوان شدن شمار آنان ، و قصاص را تا خون ریخته نشود ، و برپا داشتن حد را تا آنچه حرام است بزرگ نماید ، و ترک میخوارگى را تا خرد برجاى ماند ، و دورى از دزدى را تا پاکدامنى از دست نشود ، و زنا را وانهادن تا نسب نیالاید ، و غلامبارگى را ترک کردن تا نژاد فراوان گردد ، و گواهى دادنها را بر حقوق واجب فرمود تا حقوق انکار شده استیفا شود ، و دروغ نگفتن را ، تا راستگویى حرمت یابد ، و سلام کردن را تا از ترس ایمنى آرد ، و امامت را تا نظام امت پایدار باشد ، و فرمانبردارى را تا امام در دیده‏ها بزرگ نماید . [نهج البلاغه]

چکش و صبر

ارسال‌کننده : س. آهنگری در : 91/4/24 1:29 صبح

 

داستان حاضر شرح زندگی مردی است به نام "جابر "که بخشی از آن با حوادث سیاسی دهه 1320و هجوم روس‌ها به ایران, مرتبط می‌شود .نویسنده در این داستان, مقوله صبر و تحمل را در لحظات زندگی نشان می‌دهد که چگونه تصمیمی ناگهانی زندگی انسان را دستخوش حوادث می‌کند .داستان از زبان "قادر "نقل می‌شود .او پسر "جابر "است که دکان آهنگری دارد .جابر مردی اخمو و عصبی است, اما بصیرت و ادراک فوق‌العاده‌اش به هنگام صحبت او را مردی فاضل و دنیا دیده نشان می‌دهد . قادر تعریف می‌کند" :یک روز بعد از ظهر پدرم تازه به خواب رفته بود که یک مرتبه در کهنه چوبی حیاط خانه‌مان با شدت تمام کوبیده شد و پسر کربلایی سلمان حمامی سراسیمه وارد خانه شد و ."...

 
کلمات کلیدی :