سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

کسب عرفان شیخ صفی الدین اردبیلی در ابهر

    نظر

از انجا که منطقه ابهر همواره یک منطقه آباد و تاریخی بوده است و از اطراف و اکناف این سرزمین جمعیت زیادی به آن سرازیر می شده ، دارای زاهدان و عارفان بزرگی بوده است. این منطقه محل تجمع اهل عرفان و تصوف و زاهدان و اندیشمندان بوده است .منطقه ابهر از قرن سوم تا ششم هجری قمری یکی از مراکز ترویج عقاید و مراسم تصوف و عرفان به شمار می امده ، عارفان بزرگ و نام اوری در تاریخ تصوف پرورش داده است، گفته می شود شیخ صفی الدین اردبیلی جد پادشاهان پادشاهان صفوی در ایام جوانی خود در ابهر مشغول کسب معلومات عارفان و صوفیان بوده است.

طاهر بن حارث از عارفان به نام ابهر است که از ارکان صوفیه بوده و در سال 303 هجری قمری وفات یافته است. مقبره این عارف نامی در شهر ابهر واقع شده و در طول تاریخ نقش زیارتگاه و خانقاه را داشته است. مریدان این شیخ بزرگوار که همه از همه اکناف دنیای اسلام به سویش می امدند ،بعد از مرگش مقبره او را قرن ها قبله گاه خود و دیگر صاحب دلان و عارفان محسوب کرده اند .بزرگانی چون شمس تبریزی ، شیخ شهاب الدین اهری ، شیخ صفی الدین اردبیلی و ده ها عارف نامی دیگر مدتی در آن مقام چله نشسته اند. برخی وی را هم عصر و هم سنگ عارف گرانقدر "شبلی" می دانند.

طریقت ابهر که در تاریخ تصوف اسلام نقش بسزایی داشته به طاهر بن حارث نسبت داده می شود . مهم ترین کتاب بر جای مانده از این عارف ارزشمند روضات الجنان و جنات الجنان است. رکن الدین سجاسی را از پیروان والا مقام این عارف بزرگوار می دانند .

برگرفته از کتاب چقدر ایران را میشناسیم؟ نویسنده: پروانه پرچکانی