سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بعد از 5 ماه پیگیری سایت بهزیستی اصلاح کرد

بعد از دیدن این صفحه (سایت بهزیستی استان زنجان که عکس و ادرسش کامل واضح و گویا هست ) بعد از کلی ناراحتی از بهزیستی استان زنجان در خواست اصلاح کردم بعد از حدود یک ماه  که صفحه اصلاح نشد با دادن نامه از فرماندار در خواست پیگیری کردم و با آقای محمود زمانی که در استانداری هستند گفتگو کردم به بازرسی کل کشور اطلاع دادم و به حراست سازمان بهزیستی کل کشور ایمیل دادم تا اینکه بلاخره صفحه حذف و لیست جدید منتشر شد


 سازمان بهزیستی


 سازمان بهزیستی زنجان

عکس را ذخیره کنید تا واضح تر ببینید

شاید در این تغییر صفحه پیگیری من هیچ تاثیری نداشته باشد و در روند عاذی اصلاح صورت گرفته باشد  اما من خوشحالم اطلاعت اصلاح شده

لینک لیست جدید